+90 262 641 67 76
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kayakları Politikası

İçinde bulunduğu sektörün zorluklarının bilincinde olan şirketimiz, hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini odakta tutarak çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam etmekte, bunları sağlamak için insan devir hızını en düşük seviyelerde tutarak insan kaynağını en etkin biçimde kullanmaktadır.

Politikamızın temelinde, norm kadroların belirlenmesi, her iş unvanı için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlanması vardır.

Çalışanların, mesleki tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmektir.

İnsana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön planda tutmak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde önlemler almak ve yapılanmaktır.

 
İşe Alım Politikası
 

Şirketimizde İnsan Kaynakları Birimi tarafından belirlenen kadro ihtiyaçları doğrultusunda ve yıllık yapılan bütçe çalışmaları ile beraber insan kaynakları planlaması yapılır.

İşe alım sürecinde ilk olarak konusunda yetkin, mesleğine hakim, yenilikçi, motivasyonu yüksek, şirketimizi ileriye taşıyabilecek, birlik ve beraberlik bilincinde, takım çalışmasına inanan insan kaynağı tercih edilir.

Kaynak olarak sosyal medya, basın-yayın ve işçi sağlayıcı kamu kurumlarından ve internet portalımızdaki başvuru sayfalarımızdan yararlanılır. Bu sağlayıcılar üzerinden edinilen başvurular kişilik ve özlük hakları üzerindeki yasal düzenlemeler dikkate alınarak bir veri tabanı oluşturulur. Başvurular arasından aranılan niteliklere uygun adaylar belirlenir. Bu adaylar arasından doğru olan personeli edinmek amacı ile alım politikamıza uygun yazılı sınav, konusunda yetkin profesyonel bir tedarikçi firma yolu ile düzenlenir. Bu aşamadan sonra pratik bilgi sınavı ve mülakat yapılır.  Tüm bu seçme aşamalarındaki değerlendirmelerin neticesinde doğru adaylar şirket çalışanı olarak tüm yasal süreçler gerçekleştirilerek işe alınır.

İşe alınan çalışanlar için mesleklerine göre oryantasyon çalışmaları planlanır ve uygulanır. Uygulamalarda İnsan Kaynakları birimi ile ortak çalışan teknik ve yetkin personelin eğitim vermesine önem verilir.

Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve çevre konularında bilgi verilir.

 


.